ریپورتاژ آگهی
پکیج

پکیج

پکیج ها از پر مصرف ترین سیستم هایی هستند که برای گرمایش استفاده می شود. ساختمان هایی که از پکیج دیواری استفاده می کنند هر واحد برای گرمایش یک نوع سیستم مستقل و جداگانه دارد که میزان مصرف هر کدام به صورت مستقل محاسبه و ارزیابی می شود. چنان چه شما قصد نصب پکیج در […]